Tai žemės sklypo ribų posukio taškų koordinavimas (LKS-94 valstybinėje koordinačių sistemoje) ploto nustatymui, plano ir kitų techninių dokumentų parengimas. Matavimo metu koordinuojami žemės sklype esantys statiniai ir įrenginiai, žemės naudmenų kontūrai. Plane pažymimi objektai ir teritorijos, kuriems nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, kiti žemės naudojimo apribojimai ir servitutai. Parengiamas žemės sklypo planas, žemės naudmenų eksplikacija ir apskaičiuojama žemės sklypo vidutinė rinkos vertė. Parengiami žemės sklypo kadastro duomenys ir sudaroma nekilnojamojo turto objekto kadastrinio matavimo byla.
Žemės sklypų kadastriniai matavimai, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje (LKS-94), atliekami žemės sklypus padalijant, atidalijant, sujungiant ir atliekant jų amalgamaciją, parduodant, išnuomojant ar suteikiant panaudai kitos paskirties valstybinės žemės sklypus, kurių ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, žemės sklypo savininkui pageidaujant patikslinti žemės sklypo plotą, įregistruotą Nekilnojamojo turto registre, jeigu ribos posūkio taškų ir riboženklių koordinatės nenustatytos valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje.

Paslaugos atlikimui reikalingi dokumentai:
– Žemės sklypo teisinė registracija (Nekilnojamojo turto registro išrašo-pažymėjimo kopija)
– Preliminaraus arba detalaus sklypo plano kopija
– Sklype esančių statinių teisinė registracija (Nekilnojamojo turto registro išrašo – pažymėjimo kopija)
– Žemės sklypo savininko asmens tapatybės dokumento kopija